Dystrybutor Sprzętu Ostrzegawczo - Sygnalizacyjnego

Punkt legalizacyjny taksometrów elektronicznych

Utworzony przez Prezesa Głównego Urzędu Miar dnia 05.12.2005 r. (aktualna decyzja nr UPL 25/2014).

Zakres czynności wykonywanych przez pracowników Obwodowego Urzędu Miar w Białymstoku:

- czynności związane z legalizacją taksometrów elektronicznych objętych oceną zgodności (dyrektywa MID)
  • Taxi E 
- czynności związane z legalizacją taksometrów elektronicznych objętych zatwierdzeniem typu
  • INNOVA Taxi 2 
  • Taxel TX-06 
  • uTax Plus 
  • MPT-3CL 
  • Elite Taxi 
  • Cezar CB
NOWOŚĆ  ** Jako pierwsi w Obwodowym Urzędzie Miar w Białymstoku uruchomiliśmy stanowisko do legalizacji zgodne z dyrektywą MID **
Godziny pracy: 8 - 14

Dni pracy - patrz Kalendarz na stronie głównej, zgłoszenia telefoniczne pod numerem tel.: 85 67 50 980 w. 110

Wnioski i zażalenia:

Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Białymstoku

tel. 85 745 53 56
e-mail: oum.warszawa.bialystok@gum.gov.pl
Copyright WoT 2015 - 2017