Dystrybutor Sprzętu Ostrzegawczo - Sygnalizacyjnego

Szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wymaga uzyskania odpowiedniej licencji
Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
W GMINIE BIAŁYSTOK sprawy prowadzi i informacji udziela Urząd Miejski w Białymstoku Departament Obsługi Mieszkańców Referat Przewozów Drogowych  
Firma WoTax oferuje szkolenia z zakresu transportu drogowego taksówką:
 • przygotowanie i zgłoszenie do egzaminu do uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • program szkolenia zgodny z uchwałą nr X/109/15 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2015 r.
 • jednostka szkoląca wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.20/00038/2017)
 • jednostka szkoląca  zgłoszona w Departamencie Obsługi Mieszkańców Referat Przewozów Drogowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • czas trwania:   17 godzin lekcyjnych (5 spotkań)
 • cena kursu:     607,08 zł
 • terminy:           grupa szkoleniowa organizowana jest raz w miesiącu
 • opłata za egzamin - 202,36 zł
 • rabaty na wyposażenie i przygotowanie pojazdu do taksówki
 • najwyższa skuteczność wśród firm szkolących
Rejestracja na szkolenia poprzez poniższy formularz lub telefonicznie pod numerem 85 67 50 980
KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO PODJĘCIA I WYKONYWANIA
KRAJOWEGO TRANSPORTU W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

SZKOLENIA *  BADANIA * SPRZEDAŻ  * MONTAŻ  *  LEGALIZACJA  *  SERWIS (nawet 24h)
Copyright WoT 2015 - 2017