W naszej firmie doposażyliśmy pojazdy uprzywilejowane w system ułatwiający zatrzymywanie kierowców na drodze, zwłaszcza obcokrajowców. Z tyłu pojazdu zamontowana jest tablica tekstowa SMARTSIGN LSG 700-CB + lampy kierunkowe NanoLed, wyprodukowane przez Federal Signal Vama.

Funkcjonariusze mogą wyświetlać polecenie „JEDŹ ZA MNĄ” aż w 6 językach: polskim, angielskim, niemieckim, estońskim, łotewskim, litewskim i rosyjskim. Samochody te obsługują drogi przygraniczne w naszym województwie, a zwłaszcza S19 i S8, którymi na co dzień odbywa się tranzyt międzynarodowy.

Dobrze wyposażone służby to gwarancja bezpieczeństwa na drodze dla wszystkich użytkowników !