Punkt legalizacyjny taksometrów elektronicznych

Utworzony dnia 05.12.2005 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Miar (aktualna decyzja nr UPL 23/2017).

Obsługiwany przez pracowników Urzędu Miar w Białymstoku.

Zakres czynności wykonywanych przez pracowników  Urzędu Miar w Białymstoku:

- czynności związane z legalizacją taksometrów elektronicznych objętych oceną zgodności (dyrektywa MID)

  • Taxi E 

- czynności związane z legalizacją taksometrów elektronicznych objętych zatwierdzeniem typu

  • INNOVA Taxi 2 
  • Taxel TX-06 
  • uTax Plus 
  • MPT-3CL 
  • Elite Taxi 
  • Cezar CB

Godziny pracy: 8 - 14
Dni pracy - zgłoszenia telefoniczne pod numerem tel.: 85 67 50 980 w. 110

Wnioski i zażalenia:

Główny Specjalista Urzędu Miar w Białymstoku 

tel. 85 745 53 56
e-mail: 
oum.warszawa.bialystok@poczta.gum.gov.pl 

Copyright WoT 2015 - 2018