Szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Białystok wymaga ukończenia szkolenia TAXI
dc054e9c-a5af-11e6-b608-0242ac180004_hd_oryginal_110411533_X

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wymaga uzyskania odpowiedniej licencji
Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

GMINIE BIAŁYSTOK sprawy prowadzi i informacji udziela Urząd Miejski w Białymstoku Departament Obsługi Mieszkańców Referat Obsługi Przedsiębiorców

Firma WoTax oferuje szkolenia z zakresu transportu drogowego taksówką:

 • przygotowanie do egzaminu na licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • program szkolenia zgodny z uchwałą nr X/109/15 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2015 r.
 • jednostka szkoląca wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr. 2.20/00038/2017)
 • jednostka szkoląca  zgłoszona w Departamencie Obsługi Mieszkańców Referat Przewozów Drogowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • czas trwania:   17 godzin lekcyjnych (5 spotkań)
 • cena kursu:     687,75 zł
 • terminy:           grupa szkoleniowa organizowana jest raz w miesiącu
 • opłata za egzamin – 229,25 zł
 • rabaty na wyposażenie i przygotowanie pojazdu do taksówki
 • najwyższa skuteczność wśród firm szkolących

Rejestracja na szkolenia poprzez poniższy formularz lub telefonicznie pod numerem tel. 85 67 50 980