Punkt legalizacyjny taksometrów elektronicznych

Utworzony dnia 05.12.2005 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Miar (aktualna decyzja nr UPL 23/2017).

Obsługiwany przez pracowników Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.

Zakres czynności wykonywanych przez pracowników Wydziału Usług Metrologicznych Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku:

– czynności związane z legalizacją taksometrów elektronicznych objętych oceną zgodności (dyrektywa MID)

  • Taxi E

  • TX E

– czynności związane z legalizacją taksometrów elektronicznych objętych zatwierdzeniem typu

  • INNOVA Taxi 2 

  • Taxel TX-06 

  • uTax Plus 

  • MPT-3CL 

  • Elite Taxi 

  • Cezar CB

Godziny pracy: 8.00 – 14.00
Dni pracy – zgłoszenia telefoniczne pod numerem tel.: 85 67 50 980 w. 110

Wnioski i zażalenia:

Naczelnik Wydziału Usług Metrologicznych

tel. 85 745 53 56 wew. 15
e-mail: wum.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl