Licencja TAXI

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wymaga uzyskania odpowiedniej licencji
dc054e9c-a5af-11e6-b608-0242ac180004_hd_oryginal_110411533_X
Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 1) samochodem osobowym, 2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, 3) taksówką wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
GMINIE BIAŁYSTOK sprawy prowadzi i informacji udziela Urząd Miejski w Białymstoku Departament Obsługi Mieszkańców Referat Obsługi Przedsiębiorców, ul. Branickiego 3/5, III piętro – pok. 319, tel. 85 879 7979
Najważniejsze zmiany przy ubieganiu się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.
 • zniesiona została konieczność zdania egzaminu z topografii miasta i przepisów miejscowych

 • licencja w zakresie przewozu osób taksówką jest udzielana na określony obszar, a nie na określony pojazd

 • wymagane jest zaświadczenie o niekaralności (opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku), potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy lub zatrudnieni kierowcy spełniają warunki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym

 • dopuszczono rozliczenie opłaty za przewóz przy użyciu aplikacji mobilnej. Cena, którą będzie należało zapłacić za przewóz obliczana za pomocą aplikacji mobilnej jest ceną umowną. Aplikacja umożliwia wyliczenie orientacyjnej długości trasy przewozu przed jego rozpoczęciem, ale nie jest urządzeniem pomiarowym zastępującym taksometr, który jest elektronicznym przyrządem pomiarowym instalowanym w pojazdach służących do usługowego prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.

Firma WoTax zapewnia kompleksowe doradztwo i pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego taksówką.

Oferujemy:

 • pomoc przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej
 • pomoc przy wyborze formy opodatkowania działalności gospodarczej
 • doradztwo przy wyborze pojazdu na taksówkę osobową
 • doradztwo przy wyborze licencjonowanego pośrednika przekazującego zlecenia przewozu osób
 • szkolenie z zakresu przepisów prawa miejscowego, obsługi taksometru, kasy fiskalnej
 • kompleksowe przystosowanie pojazdów do TAXI
 • opiekę serwisową 24h/7dni
Masz pytania dotyczące podjęcia i wykonywania przewozu osób taksówką zadzwoń do nas pod numer tel. 85 67 50 980 lub skontaktuj się przez poniższy formularz

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]